Verslag ledenvergadering

vrijdag 30 juni 2017

Uitslag bestuursverkiezing d.d. 28 juni 2017

De heren D. Brinkman en G.J. van der Slikke waren herkiesbaar en zijn herkozen.

In de vacature J. de Vin werd verkozen J.C. Jacobs.

In de vacature A. van Vliet werd verkozen J. Soet.

 

Notulen ledenvergadering d.d. 28 juni 2017

Leden c.q. begunstigers die de notulen van deze vergadering eerder wensen te ontvangen dan pas bij de uitnodiging voor de vergadering van DV juni 2018, kunnen deze opvragen bij Wilma Kooiman, managementassistent, telefonisch via 0180-515078 of per mail via w.kooiman@sggkrimpen.nl. De betreffende notulen zullen naar verwachting na de eerstvolgende vergadering van het Collectief Bestuur, die gepland is voor DV 5 oktober, beschikbaar zijn.


Stichting Vrienden van Mannafields

Tijdens de ALV d.d. 28 juni vertelden de heren G.J. Bossenbroek en G. van Tol, bestuursleden van deze stichting, iets over christelijk onderwijs in Schotland. Dit onderwijs wordt door de ouders zelf gefinancierd en daarbij kunnen ze ook steun vanuit Nederland gebruiken. Tijdens de ALV is er gecollecteerd voor deze stichting. Wilt u ook een steentje bijdragen, dan kunt u uw gift overmaken naar IBAN NL88 RABO 0128 3336 42 t.n.v. Stichting Vrienden van Mannafields te Rouveen. Hartelijk dank!

Wilt u weten wat er aan de orde kwam, lees dan hier het persoonlijke verslag van één van de aanwezigen. 

 

Datum volgende ALV

De volgende ALV staat in principe gepland voor DV woensdag 27 juni 2018.

© 2021. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2