Algemene Ledenvergadering

maandag 11 juni 2018

Op D.V. woensdag 27 juni a.s. zijn leden en begunstigers van harte welkom bij de algemene ledenvergadering. De uitnodiging/agenda met de stukken zijn op 11 juni jl. verzonden per post of meegegeven aan leerlingen c.q. personeel.

Het VVOGG-jaarverslag, de (G)MR-jaarverslagen en de jaarrekening zijn te downloaden voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft. Kijk hiervoor onder downloads op de pagina 'Over ons'.

Dit jaar kunnen ook de ouders/verzorgers die geen lid zijn van de schoolvereniging de lezing bijwonen tijdens de ledenvergadering. Zij zijn deze avond welkom vanaf 20.30 uur. Alle ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een uitnodiging per e-mail.

© 2021. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2