Verslag ALV

maandag 2 juli 2018

Uitslag bestuursverkiezing d.d. 27 juni 2018

In de vacature C. de Vries werd verkozen A. de Jong.

 

Notulen ledenvergadering d.d. 27 juni 2018

Leden c.q. begunstigers die de notulen van deze vergadering eerder wensen te ontvangen dan pas bij de uitnodiging voor de vergadering van DV juni 2019, kunnen deze opvragen bij Wilma Kooiman, managementassistent, telefonisch via 0180-515078 of per mail via w.kooiman@sggkrimpen.nl. De betreffende notulen zijn naar verwachting vanaf 5 juli beschikbaar. 

 

Ook de PowerPointpresentaties van de heer T.R.W. Hogendoorn en mevrouw M. van der Borg-Pannekoek die zij gebruikten bij hun lezing over Passend Onderwijs kunnen, indien gewenst, bij Wilma Kooiman opgevraagd worden.

 

Datum volgende ALV

De volgende ALV staat in principe gepland voor DV woensdag 26 juni 2019.

 

© 2021. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2