Algemene Ledenvergadering

woensdag 12 juni 2019

De agenda en de stukken voor de algemene ledenvergadering (ALV) die gehouden wordt D.V. woensdag 26 juni a.s. zijn door de leden/begunstigers ontvangen op woensdag 12 juni per post of via één van hun kinderen. 

Onder downloads kunt u het jaarverslag 2018, de samenvatting daarvan en de jaarrekening 2018 inzien.

© 2021. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2