Jaarstukken 2019

vrijdag 9 oktober 2020

U kunt hier het jaarverslag 2019 en hier de jaarrekening 2019 downloaden. Dit kan ook bij VVOGG > Over ons > Downloads. Daar treft u ook de verslaggeving van 2018 nog aan waarnaar in het verslag van 2019 op een punt wordt verwezen.

© 2021. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2