ALV 2021

vrijdag 27 november 2020

De volgende ALV staat in principe gepland DV donderdag 24 juni 2021. Alle leden en begunstigers ontvangen hiervoor medio juni een uitnodiging met vergaderstukken per post of via (een van) hun kind(eren).


Let op!
In principe vindt de ALV plaats op de laatste woensdag van juni. In 2021 wijken we daar vanwege andere activiteiten vanaf.

© 2021. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2