Uitkomsten ALV

donderdag 29 juni 2023

Het RvT-lid dat aftredend en herkiesbaar was is middels een enkelvoudige voordracht herkozen en daarmee herbenoemd.

De ALV heeft ingestemd met het voorstel van het CvB het contributiebedrag te verhogen per DV 2024.

Leden c.q. begunstigers die de notulen van deze vergadering eerder wensen te ontvangen dan pas bij de uitnodiging voor de vergadering van DV juni 2024, kunnen deze opvragen bij Wilma Kooiman, managementassistent, via w.kooiman@sggkrimpen.nl. De betreffende notulen worden u dan toegezonden kort nadat CvB en RvT ze in conceptvorm zullen hebben vastgesteld (naar verwachting begin oktober a.s.).

© 2024. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2