Welkom!

Op onze website vindt u informatie over onze vereniging en de activiteiten die hierbinnen plaatsvinden. Via deze website kunt u eenvoudig doorschakelen naar de websites van de scholen die onderdeel zijn van onze vereniging.

Onze scholen

De Johannes Calvijnschool, de Jacobus Koelmanschool en de Admiraal De Ruyterschool gaan uit van de Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel.

Over de VVOGG

De vereniging heeft als grondslag het eeuwig onveranderlijk Woord van God. De heilswaarden, daarin geopenbaard, vindt zij uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door de Nationale Synode in de jaren 1618-1619 te Dordrecht gehouden.

De Johannes Calvijnschool, de Jacobus Koelmanschool en de Admiraal De Ruyterschool gaan uit van de Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel.

Ter bescherming van de identiteit van onze scholen heeft het bestuur bepaald dat tijdens de inschrijving de locatiedirectie met de ouder(s) spreekt over o.a. hun betrokkenheid t.o.v. de grondslag.

In de meeste gevallen kan het formulier, waarin gevraagd wordt of u de grondslag (Gods Woord en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid) kunt onderschrijven, zonder meer ondertekend worden (zie ‘Toelatingsbeleid leerlingen’ in de brief van het bestuur voorin deze gids).

Kan dat niet, dan wordt de ouder(s) verzocht de grondslag te respecteren en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien (zoals psalmversje en Heidelbergse Catechismus leren) te aanvaarden.

Organisatiestructuur

Per 1 augustus 2012 vond de wettelijk vereiste scheiding tussen bestuur en toezicht plaats. Het collectief bestuur wordt gevormd door het toezichthoudend en uitvoerend orgaan samen zonder de directeur-bestuurder

Bekijk organisatiestructuur

Visie en missie

De Bijbel is de bron en het fundament van onze levensbeschouwing, van opvoeding en onderwijs. Deze bron heeft Goddelijk gezag.
De belijdenisgeschriften zijn van grote betekenis voor de reformatorische levensbeschouwing. 

Meer over ons

Bestuur

Bekijk de samenstelling van het collectief bestuur. Dit is het bevoegd gezag sinds 27 juni 2018
 

Downloads

Op deze website zijn diverse documenten te vinden zoals het jaarverslag, de inschrijfformulieren, de schoolgidsen, het vakantierooster en het aanmeldingsformulier lidmaatschap VVOGG.
 

Bekijk downloads

Sinds 3 maart 1938

De Ruyter 221 Koelman 183 Calvijn 288

75 personeelsleden

15 bestuursleden

Agenda

Eerst volgende activiteiten

Er zijn geen eerstvolgende activiteiten gevonden. Bekijk de volledige agenda

Nieuws

ALV 2021

vrijdag 27 november 2020

De volgende ALV staat in principe gepland DV donderdag 24 juni 2021. Alle ...

Lees meer...

Livestream ALV

dinsdag 13 oktober 2020

Leden en begunstigers die de algemene ledenvergadering DV 14 oktober wensen te volgen via een ...

Lees meer...

Jaarstukken 2019

vrijdag 9 oktober 2020

U kunt hier het jaarverslag 2019 en hier de jaarrekening 2019 downloaden. Dit kan ook ...

Lees meer...

klik hier om alle nieuws items te bekijken.

Vacatures 3

Openstaande vacatures

Leerkracht groep 1/2

Na de Kerstvakantie ontstaat een vacature op de Admiraal De Ruyterschool in groep 1b/2. 

Het betreft vervanging zwangerschapsverlof.

Interesse? Klik dan hier voor meer info en reageer! Het zou leuk zijn je binnenkort op onze school te ontmoeten!

 

Leerkracht groep 4

Per D.V. 1 januari 2021 ontstaat op de Johannes Calvijnschool een vacature in groep 4 wegens verhuizing van de leerkracht. Iets voor jou? Solliciteer of deel deze vacature met anderen.

Klik hier voor meer info inzake deze vacature. 

Invalkrachten alle scholen

Klik hier voor meer informatie over de vacature invalkracht alle scholen.

Contact

© 2020. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2