Welkom!

Op onze website vindt u informatie over onze vereniging en de activiteiten die hierbinnen plaatsvinden. Via deze website kunt u eenvoudig doorschakelen naar de websites van de scholen die onderdeel zijn van onze vereniging.

Onze scholen

De Johannes Calvijnschool, de Jacobus Koelmanschool en de Admiraal De Ruyterschool gaan uit van de Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel.

Over de VVOGG

De vereniging heeft als grondslag het eeuwig onveranderlijk Woord van God. De heilswaarden, daarin geopenbaard, vindt zij uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door de Nationale Synode in de jaren 1618-1619 te Dordrecht gehouden.

De Johannes Calvijnschool, de Jacobus Koelmanschool en de Admiraal De Ruyterschool gaan uit van de Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel. Lid worden of uw lidmaatschap opzeggen? Zie https://www.sggkrimpen.nl/over-ons/lid-worden.

Ter bescherming van de identiteit van onze scholen heeft het bestuur bepaald dat tijdens de inschrijving de locatiedirectie met de ouder(s) spreekt over o.a. hun betrokkenheid t.o.v. de grondslag.

In de meeste gevallen kan het formulier, waarin gevraagd wordt of u de grondslag (Gods Woord en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid) kunt onderschrijven, zonder meer ondertekend worden (zie ‘Toelatingsbeleid leerlingen’ in de brief van het bestuur voorin deze gids).

Kan dat niet, dan wordt de ouder(s) verzocht de grondslag te respecteren en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien (zoals psalmversje en Heidelbergse Catechismus leren) te aanvaarden.

Organisatiestructuur

Sinds1 augustus 2019 werken we met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

Bekijk organisatiestructuur

Visie en missie

De Bijbel is de bron en het fundament van onze levensbeschouwing, van opvoeding en onderwijs. Deze bron heeft Goddelijk gezag.
De belijdenisgeschriften zijn van grote betekenis voor de reformatorische levensbeschouwing. 

Meer over ons

Bestuur

Bekijk de samenstelling van RvT, CvB en AMT, zoals die is sinds 24 juni 2020
 

Downloads

Op deze website zijn diverse documenten te vinden zoals het jaarverslag, de inschrijfformulieren, de schoolgidsen, het vakantierooster en het aanmeldingsformulier lidmaatschap VVOGG.
 

Bekijk downloads

Sinds 3 maart 1938

De Ruyter 221 Koelman 202 Calvijn 263

80 personeelsleden

CvB - 2 / RvT 9

Agenda

Eerst volgende activiteiten

Er zijn geen eerstvolgende activiteiten gevonden. Bekijk de volledige agenda

Nieuws

ALV 2024

maandag 17 juni 2024

College van Bestuur en Raad van Toezicht hopen leden en begunstigers van de schoolvereniging DV ...

Lees meer...

Aanmelding leerlingen

donderdag 18 januari 2024

Kinderen die voor 1 september 2025 de leeftijd van 4 jaar zullen bereiken kunnen per ...

Lees meer...

Vakantierooster 2024-2025

donderdag 21 december 2023

Het vakantierooster 2024-2025 is vastgesteld en beschikbaar. U kunt het hier downloaden.  ...

Lees meer...

klik hier om alle nieuws items te bekijken.

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Contact

© 2024. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2