Welkom!

Op onze website vindt u informatie over onze vereniging en de activiteiten die hierbinnen plaatsvinden. Via deze website kunt u eenvoudig doorschakelen naar de websites van de scholen die onderdeel zijn van onze vereniging.

Onze scholen

De Johannes Calvijnschool, de Jacobus Koelmanschool en de Admiraal De Ruyterschool gaan uit van de Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel.

Over de VVOGG

De vereniging heeft als grondslag het eeuwig onveranderlijk Woord van God. De heilswaarden, daarin geopenbaard, vindt zij uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door de Nationale Synode in de jaren 1618-1619 te Dordrecht gehouden.

De Johannes Calvijnschool, de Jacobus Koelmanschool en de Admiraal De Ruyterschool gaan uit van de Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel.

Ter bescherming van de identiteit van onze scholen heeft het bestuur bepaald dat tijdens de inschrijving de locatiedirectie met de ouder(s) spreekt over o.a. hun betrokkenheid t.o.v. de grondslag.

In de meeste gevallen kan het formulier, waarin gevraagd wordt of u de grondslag (Gods Woord en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid) kunt onderschrijven, zonder meer ondertekend worden (zie ‘Toelatingsbeleid leerlingen’ in de brief van het bestuur voorin deze gids).

Kan dat niet, dan wordt de ouder(s) verzocht de grondslag te respecteren en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien (zoals psalmversje en Heidelbergse Catechismus leren) te aanvaarden.

Organisatiestructuur

Sinds1 augustus 2019 werken we met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

Bekijk organisatiestructuur

Visie en missie

De Bijbel is de bron en het fundament van onze levensbeschouwing, van opvoeding en onderwijs. Deze bron heeft Goddelijk gezag.
De belijdenisgeschriften zijn van grote betekenis voor de reformatorische levensbeschouwing. 

Meer over ons

Bestuur

Bekijk de samenstelling van RvT, CvB en AMT, zoals die is sinds 24 juni 2020
 

Samenstelling RvT CvB AMT

Downloads

Op deze website zijn diverse documenten te vinden zoals het jaarverslag, de inschrijfformulieren, de schoolgidsen, het vakantierooster en het aanmeldingsformulier lidmaatschap VVOGG.
 

Bekijk downloads

Sinds 3 maart 1938

De Ruyter 221 Koelman 183 Calvijn 288

75 personeelsleden

15 bestuursleden

Agenda

Eerst volgende activiteiten

Er zijn geen eerstvolgende activiteiten gevonden. Bekijk de volledige agenda

Nieuws

Inschrijven nieuwe leerlingen

maandag 10 januari 2022

Het is weer de tijd om nieuwe leerlingen aan te melden en daarmee bedoelen we ...

Lees meer...

Vakantierooster 2022-2023

vrijdag 10 december 2021

Het vakantierooster voor het cursusjaar 2022-2023 is vastgesteld. Klik hier. ...

Lees meer...

ALV 2021

woensdag 16 juni 2021

Zoals eerder aangekondigd wordt DV donderdagavond 24 juni a.s. onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (...

Lees meer...

klik hier om alle nieuws items te bekijken.

Vacatures 3

Openstaande vacatures

Onderwijsassistent

Op de Jacobus Koelmanschool bieden we ook komend schooljaar passend onderwijs aan. Wil jij ons daarbij helpen? Klik hier voor meer info.

Leerkracht midden- of bovenbouw

I.v.m. het vertrek van een collega naar het Voortgezet Onderwijs komt er DV 1 augustus 2022 een plekje vrij op de Johannes Calvijnschool. Het betreft een fulltime vacature, maar je mag natuurlijk ook naar een deel (minimaal 3 dagen) van de betrekkingsomvang solliciteren.

Interesse? Klik dan hier voor meer info, schrijf ons een brief met CV en wie weet zien/spreken we je snel!

 

Invalkrachten alle scholen

Klik hier voor meer informatie over de vacature invalkracht alle scholen.

 

Contact

© 2022. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2