Lid worden

Ouders en belangstellenden, die lid willen worden van de schoolvereniging, kunnen zich aanmelden via het 'Aanmeldingsformulier lidmaatschap VVOGG' dat u hier kunt downloaden.

Een nieuwe aanmelding wordt door het bestuur officieel bekrachtigd in de periode na de aanmelding. Daarna ontvangt het nieuw aangemelde lid een bevestiging lidmaatschap met een afschrift van de statuten van de vereniging.  

Meldt iemand zich aan net voor of op de avond van een ledenvergadering, dan heeft hij op dat moment géén stemrecht en ontvangt hij dus geen stemformulier.

Voor vragen kunt u terecht bij Wilma Kooiman, managementassistent VVOGG via tel. (0180) 51 50 78 of per e-mail w.kooiman@sggkrimpen.nl. De jaarlijkse contributie bedraagt € 7,50. Overbetalen wordt gewaardeerd. IBAN NL68 RABO 0351 9018 33 t.n.v. VVOGG te Krimpen aan den IJssel.

 

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden en begunstigers van de vereniging. Alle leden/begunstigers ontvangen voorafgaand aan de vergadering een uitnodiging/agenda met daarbij de nodige stukken waaronder het jaarverslag en een verzoek tot betaling van de jaarlijkse contributie. De ledenvergadering wordt in principe belegd op de laatste woensdag van de maand juni.

De eerstvolgende ALV staat gepland voor DV 26 juni 2019.

Het jaarverslag 2017 en de jaarrekening zijn te downloaden via downloads.

© 2019. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2