Stafbureau

 

                                    

T.R.W. (Ronald) Hogendoorn, lid CvB               P.C. (Peter) Wiersma, voorzitter CvB

De heren Hogendoorn en Wiersma zijn tevens directeur van resp. de Admiraal De Ruyterschool en de Johannes Calvijnschool.

 

W. (Wilma) Kooiman, managementassistent

Mevrouw Kooiman heeft een kamer op de Johannes Calvijnschool naast de bestuurskamer.

 

Vestigingsadres:
Buys Ballotsingel 45
2922 HG  Krimpen aan den IJssel
tel. (0180) 51 50 78
e-mail w.kooiman@sggkrimpen.nl

Correspondentieadres:
Postbus 173
2920 AD  Krimpen aan den IJssel

IBAN NL68 RABO 0351 9018 33
BIC RABONL2U 

© 2024. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2